Accueil

1998 : PRIMIÉ "DIKTÉ KRÉYOL" KI FET ATÈ MATINIK

1998 : PRIMIÉ "DIKTÉ KRÉYOL" KI FET ATÈ MATINIK

   Pis ni dikté kréyol ka fè toupatou Matinik atjèman ek pis Neg pa ni mémwè kon ti-pawol la ka di, annou pa bliyé ki primié-primié dikté kréyol ki fet, sé GEREC (Groupe d'Etudes et de Recherches en Espace Créole) ki fè'y an lanné 1998. GEREC té an krey-wouchach éti Pwofésè Jean BERNABE té met-a-manyok li ek ki djoubaké anlè lang ek kilti kréyol pannan apochan30 lanné adan Linivèsité lé Zantiy.

   Primié-primé dikté kréyol tala woulé adan gran lanfitéyat kanpis Chelchè ek i té sanblé pasé 200 moun kon foto-a ki ka ilistré artik-tala ka montré'y (lanfitéyat-tala ki 350 plas). Nou pé wè anlè foto-tala Georges-HENRI LEOTIN, ki sé an matjè kréyolopal, Marie-Denise GRANGENOIS ki ka fè an émision litérè chak simenn asou Radio-Apal, Hector POULLET ek Raphaël CONFIANT sé dé matjè kréyolopal tou.

   Dikté-tala té trapé sitelman siksé ki lanné apré, i viré fet épi plis moun ankò ek apré sa, nou anni wè dikté kréyol ka fèsiwawa atravè péyi-a, bagay ki bon toubannman. Sa pou sav sé ki dépi 1998, za ni 3 mofwaz lékriti kréyol GEREC la ki fet. Gwadloup ka sèvi toujou épi GEREC 1, Matinik ka sèvi épi GEREC 2 ek sé anni yonn-dé moun selman ki ka sèvi GEREC 3. Adan Lisans ek Mastè kréyol ki ka fet adan Fakilté Litérati ek Sians Moun kanpis Chelchè a, sé GEREC 2 yo ka itilizé.

 

Bwet-a-mo :

 

Apochan : à peu près.

Djoubaké : travailler dur.

Kréyolopal : créolophone.

Krey-wouchach : groupe de recherches.

Matjè : écrivain.

Met-a-manyok : directeur.

Mofwaz : transformation.

Siwawa : florès.

Tou : aussi.

 

Pages