Accueil

2018 Annou éséyé !

Nady NELZY-ODRY
2018 Annou éséyé !

Laten nou pran an tan, pou gadé nou yonn a lot, an mitan zyé,  ek nou di nou, sispann fè kouyonnad !   Laten lanné tala, annou éséyé anmen kô nou !

Laten lanné tala, annou sispann fè péyi nou méchansté !

Laten lanné tala  nou di  kô nou , tout jès nou fè,

sé  pou  respé nou, sé pou lonnè propr ish nou, ék ta lézot tou.

Simyè nou ri kô nou, pasé nou rayi nou.

Annou pa vréyé rosh anlè sa ki pa malen

Annou ba lémoun ki ka éséyé an chans rivé

Annou fini ek  vyé mess lanmizè ansèt nou trapé labitasyon

Annou ba jènès nou an pal !

Pa kité lézot bloublou yo, adan piès vyé kannaval

Annou ba jénès nou lafos pou yo pé vansé adan respé ek lonné

Pa kité  vyé lajan lézot, vèglé chimen yo

Si jôdi nou la, nou pou sav,  sé volonté ek travay lé zansien kité ba nou

 

 

Pages