Accueil

80% élektè Matinik viré do ba léjislativ-la

80% élektè Matinik viré do ba léjislativ-la

   Sé mèyè (peut-être/maybe) primié fwa adan listwè Matinik tou sa moun (80% sé élektè-a) pa pwan lapenn ay mété an bilten adan sé bwet-lin (urne/urne) la ba sé diféran kandida-a. Chif-tala blijé fè nou katjilé pou chaché sav ki sa ki dèyè konpowtasion-tala ? Lè an moun ka abstienn kò'y ki sa i lé esprimen, ki mésaj i lé vréyé douvan ? Dékatiyè (analyste) politik ka prétann ki sé davwè ni twop éleksion ka fet yonn dèyè lot kifè moun ka vini boufi épi sa. Sa vré, men sa nésésè pwofondé(approfondir/to deepen) plis adan sijé-tala davwè lanné apré lanné nou ka konstaté ki plizanpli moun simié (préférer/to prefer) rété bò kay-yo.

   Dabò-pou-yonn, anlo politisien ka désivwè moun kisiswa larel politik yo, soutou sé tala ki ni labitid janbé pak la ek ki ka pasé tan yo ka fè kous-kouri di lagoch a ladwet ni ladwet a an mitan kisasayésa...(etc), kifè moun pa ka konpwann an tjou-patat ankò. Elektè-a ka bien konpwann ki sa sé model politisien-tala ka chaché sé anni viré trapé pos-yo. Yo sanfoutépamal poblem péyi-a menmsi yo ka mété bel plodari (discours/discourse) déwò pou fè moun kwè sé sa ki ka entérésé yo.

   An lot bagay sé ki moun pa ka wè hak (rien/nothing) ka chanjé adan lavi tou lé jou yo : chomaj pa ka anmwennzi (diminuer/to diminish), violans ka kontinié woulé san-manman, ladwog ka fè siwawa toupatou ek moun-andéwò ka antré nan péyi-a ek yo ka pwan plas Matinitjé ki ni menm diplom, délè plis diplom ki yo.

   Pou tout sé rézon-tala, élektè-a pa ka wè poutji i ké ped tan'y pou ay voté pis sé pa an dépité ki ké érisi ba péyi-a an balan. Nan lespri moun, politisien, kisiswa larel-yo, pres pa ka sèvi ayen ankò ek sa ki pli grav-la sé ki nou ka ni moun ki ka rivé éli épi an tou piti pousantaj votman. Lè nou ka fè tan gadé, sé tout sistenm politik Matinik la ki ka chalviré tjou-pou-tet...

Pages