Accueil

A FOS A FOS !
....

A fos bwè let an tété a zetwal

A fos pran siren an tout katchimen

A fos dérédi chimen pou touvé on ti chans

A fos fè lanmè dépalé kon fanm fol

A fos poté granjou asi zékal a zié

A fos tann loraj voukaré on siel soud

A fos dlo sous koulé adan dé zié an mwen

A fos koud pawol ki dèyè pawol

A fos planté limiè an tout jadin kreyol

A fos rouzé lenbé san on gout dlo lapli

A fos konpwann tout siro pa miel

A fos ba lavi fos

A fos touné-viré an fondok a kè aw

A fos ped fos pou janbé la dévenn

A fos an mandé fos

Pou limé on difé èvè fos a zié aw

A fos pwan fos

An lonbraj a zel aw

A fos chaché pouki nou ped chimen

Pouki sé vou sé mwenAn touvé on lanmou

A pa lanmou la kon moun ka kwè

Lanmou poudré

Lanmou fardé

A pa sinéma a lanmou

Mè sé lanmou ki bon

Lanmou pou bon

Lanmou ka monté mon

Ka desann an ba dlo

Lanmou san kriket ka kriyé

Lanmou pon moun pa ka vwè

On lanmou an ba fey a lanmou

On lanmou ka kléré andidan

Ka fè chabon pou brilé tout san aw

Lanmou an tout sos

Lanmou an tout fos

A fos

A fos

Mi sé sa an touvéErnest Pépin

faugas

Le 12 juin 09