Accueil

Abo i ni anchay pétwol, Gabon enkapab swen yich-li !

Abo i ni anchay pétwol, Gabon enkapab swen yich-li !

   Gabon sé an piti péyi l'Afrik-mitan ki pa ni anlo moun ka viv lé men ki ni etsétéra pétwol. I konsidiré sé émira Golf Persik la kontel Dubay oben Bahrèn. Kivédi bon lanmonné ka antré adan péyi-a ! Bon lanmonné menm.

   Men lè ou fè tan débatjé la, ou sé konpwann ou adan tjek péyi Sahel Kotel Mali oben Nijè ki ni an gwo popilasion ek ki pa ni anlo riches (sof iraniom). Sé lawout-la dékalfonsé dépi ou sòti di kapital-la, Librèvil ; sé kay-la pa djè méyè ek kantapou sé lékol-la ek sé lopital-la, pa menm palé !

    Koté lo lajan pétwol-la yé ? Ki sa sé met-a-manyok péyi-a ka fè épi'y ?

    Sé kon sa lot jou-a, an jenn ti madanm ki té ni anni 20 lanné anlè tet-li, ped ta'y la, monté nan Galilé, davwè i té ni difikilté pou sa akouché ek lopital-la éti mari'y kouri-mennen'y lan pa té ni étjipman ek zouti pou té sa pwan an chaj. Dayè, menm prézidan Gabon, Ali BONGO, blijé ay fè yo swen'y andéwò. I té fè an konjésion mwa pasé lè i té atè l'Arabi Séoudit, kifè yo chayé-alé l'Anglitè épi apré yo mennen'y Mawok. Sé la i yé toujou jik aprézan !

    Epi tou sa lajan pétwol-la ka rapòté Gabon, i pé pa konstwi bel gran lopital ek anboché (kon Dubay ka fè) tout kalté doktè oliwon latè ?  Sé pa sa ki mantjé ! Dépi ou ba yo an salè ki sérié, yo pa pè vini travay lakay-ou. Men sa pa djè red réponn sé keksion-tala : lajan pétwol séré adan labank nan péyi la Suis, la Fwans, l'Anglitè oben lé Zéta-Zini. Oben yo ka makayé lajan pétwol pou achté bel kay, bel loto, bel bijou oben pou jwé adan kazino.

   Kivédi yo sanfouté pep-yo ka pijé anba an lanmizè blé...

Pages