Accueil

Abo té ni bon lapli, vidé-a té cho toubannman !

Abo té ni bon lapli, vidé-a té cho toubannman !

    Zafè gwo lapli-a ki ka anni chapé-tonbé anlè Matinik sé tan-tala pa opozé moun kouri vidé kannaval yo dépi dimanch gra. Okontrè, ni adan yo ki té jis kontan risivwè an ti lafréchè tanzantan davwè lè ou ka kouri vidé, ou toujou ka swé bon kalté swé a.

    Jou mardi-gra sé lè Djab wouj ka sòti déwò ek lanné-tala yo té konsidiré fonmi wouj nan lari Fodfwans toubannman. An siwawa mas wouj ! An etsétéra vréyé-monté wouj ! Moun té bien sanfouté bwabwa ofisiel lanméri Fodfans-lan ki ka kalkatiré an nonm politik ki pa épi yo. Sa malpwop sèvi kannaval pou dérayé an moun lè ou sé an lanméri ek ou ka touché lenpo tout administré'w kidonk lenpo sa ki pa dakò épi'w.

   Men té ni sé Neg Gwo-Siwo a tou ki ka viré fè nou chonjé antan lestravay, lépok éti Neg té ka mawonnen pou sa chapé anba salopté sé Bétjé-a. Yo sé an fos adan kannaval-la pou sa yo ka riprézanté kivédi sé pa davwè nou ka anmizé ki fok nou obliyé sa zanset-nou sibi !

    Woulo-bravo ba vidéyè Matnik !...

Image: 

Pages