Accueil

Adan biwo met-a-manyok Konsey téritorial péyi la Kows

Adan biwo met-a-manyok Konsey téritorial péyi la Kows

   An bagay ki ka diféransié nasionalis kows di nasionalis matinitjé sé ki yo konnet pòtalans (importance) lang-lan adan goumen-an chak sé dé péyi-a ka mennen an pou sa rivé touvé an chimen pou pété sé chenn-lan ki ka maré yo a. Toupatou, an Kows, lang kows-la matjé ek i ni plas-li kon nou pé wè anlè sé foto-a ki anwo artik-tala ek anba'y. Sé foto-tala ka montré nou biwo met-a-manyok (président) Konsey ekzékitif la Kows ek an plis di sa ki matjé adan lang péyi-a, ni an gran drapo kows tou (aussi/too).

   Annou pa bliyé ki lè an désanm 2015, sé endépandantis kows-la té genyen éleksion téritorial-la, Misié SIMEONI, met-a-manyok yo, té fè primié plodari'y (discours/discourse) an lang kows ek sa té sou-titré an fwansé latélé. Lè yonndé jounalis ek politisien fwansé té vréyé labou, SIMEONI té mété yo alafet :

   "La Fwans sé an péyi ki zanmi épi la Kows !"

   Bel pasaj !...

Image: 

Pages