Accueil

Adan kolej Jacques Roumain, nan komin Lawviè-Pilot, an pwofésè blan ka entèdi kréyol !

Adan kolej Jacques Roumain, nan komin Lawviè-Pilot, an pwofésè blan ka entèdi kréyol !

   Nou mennen an antjet asou eskandal-la ki ka woulé sé tan-tala adan an lékol komin Lawviè-Pilot dépi larantré a ek nou dékouvè ki sé adan kolej Jacques ROUMAIN sa fet, ki lotè eskandal-tala sé an pwofésè blan ek ki sé fizik-chimi misié ka anségné. Pwofésè-tala matjé sa i kriyé an "règlement intérieur" ki ni an lis entèdiksion andidan'y, kontel pa sèvi épi powtab pannan sé lison-an ek yonn adan sé reg-la sé : PA PALE KREYOL ! Bagay ki pli red oben pli komik : an lot reg ka di ki sé zélev-la pé sèvi lang fwansé oben...lang anglé, si yo lé. Kidonk ti Neg Lawviè-Pilot sa palé anglé nan lespri boug-tala ???

   Ki an bagay kon sa pé fet jôdi-jou, nan lanné 2017, apré tou sa goumen nou goumen pou blijé Léta fwansé respekté lang-nou ek kilti-nou ka montré ki manniè nou an chien. Matinik lapo menm ! Matinik an délala, an chinpontong, i adan an sel bankoulélé toubannman. Sé gran politisien-nou an za mô,  yo za pwan ritret-yo oben yo asou chimen pwan'y ek sa nou ni kon riprézantan politik sé an bann initil, an bann kakayè ek dousinè ka pasé tan-yo ka bwè-manjé ek koké adan lasansè épi lajan lenpo-nou. 

   Si zot wè pwofésè blan tala té dérespekté kilti-nou kon sa ni 20 oben 30 lanné di sa, lontan yo té ké sa trapé'y pa lapo tjou ek ralé'y laéwopô Lanmanten pou fè'y pwan lanmè sèvi gran savann. Oben pito pwan avion pou déviré nan péyi'y !...

Pages