Accueil

ALIWONDAJ Liméwo 16 - Prèmyé PENGA / PANGA : Koulè Prin-Monben

Hector POULLET
ALIWONDAJ Liméwo 16 - Prèmyé PENGA / PANGA : Koulè Prin-Monben

AVAN VAN.

On movétan ka pwoché, sa pé i débaké si nou adan tibwen plis pasé on jouné.

Pa pèd fil a-w, rété kouté-gadé radyo télé pou ou sav kijan i ka vansé.

Suiv ka lamétéo  ka bay asi dékatman (/développement/ desarrollo) a tan-la.

Panga ay maché an granbwa oswa an montangn é défann chèché ay asi lanmè.

Gadévwè si tini sa ou té ké pé bizwen an kaz-la pou sizoka (/au cas où  /  po si acaso) ( kivédi konsèv, dlo, pil-lèktrik pour radyo kon pou lanp, médikanman ou ka sèvi).

Siwvwè ni on moun an kaz-la ka soufè èvè ren oswa èvè poumon vèy a fè-y pwoché koté ola yo ni labitid swangné-y.

Siwvwè lanmè-la fò, défann pwoché bòdlanmè-la.

Epi, gadévwè si, asiré pa pétèt (/assurément / si por cierto) ou byen tini ladrès-téléfonn a koté pli pré ola ou kay pé rivé mété kò a-w é ta fanmi a-w alabri.

Fòs !

Pages