Accueil

An bann ipokrit ki pè lolo-a dapré yo

An bann ipokrit ki pè lolo-a dapré yo

   Nonm Matinik komik, mé ou sé di fanm Matinik pli komik ankò. Poutji ? Sé davwè (parce que que/because) anlo adan yo ka vréyé bon lavwa sé jou-tala kont an afich piblisitè pou chivé-léta (rajouts/capillary additions), afich ki ka ilistré artik-tala. Ki sa afich-tala ni asou'y kon sa pou tou sa fanm pé djélé anmwé anlè radio oben rézo sosial ? Sé davwè piblisité-a ka fè an jédimo asou mo pòtidjé a "pelo" ki lé di "chivé" ek "lolo" ki lé di bagay-la ki ka pann ant dé janm an nom kivédi (c'est-à-dire/that is to say) sa lang kréyol nou an ka kriyé tou : "kal", "koko", "lapen", "kok", "lapen" oben "penpen".

   Fanm Matinik "choquée", "offusquées", "outrées", silon sa nou pé tann laradio oben li asou sé rézo sosial la. Anlo adan yo ka sèvi an argiman ipokrit : matjé "lolo" sé an manniè méprizé fanm. Mé sé menm fanm-tala pa ka pozé kò-yo an ti keksion : poutji yo ka dépansé tou sa lajan pou mété chivé-léta nan tet-yo ? POUTJI ? Es sé pa pou fè labelté kidonk pou sa atiré nonm ek, adan menm balan-an, atiré lolo nonm ? Fok pa yo fè nou konpwann yo ka fè labelté anni (seulement/only) pou fè kò-yo plézi, anni pou sa gadé kò-yo adan an miwè. Dayè, épi zafè Entènet-la ek Fesbouk, sa nou ka konstaté ? Ki lè fanm-lan mété chivé-léta an tet-li, primié bagay i ka kouri fè, sé mété an foto fidji'y anlè sé rézo sosial la (sa yo ka kriyé an mimwen (egoportrait/selfie) kidonk pou tout moun pé wè'y. Kidonk pou nonm pé wè'y ! Kidonk pou nonm matjé ki yo bel ek nonm chaché zayé yo. Ki moun sé fanm-tala ké fè kwè ki apré zay-la, pa ni lolo-a ? Arété épi mes ipokrit-zot la !

   Piblisitè-tala té fout ni rézon  !...

Pages