Accueil

An bidim fot an fwansé ek yonn adan zépon natirel nou an tou !

  An bidim fot an fwansé ek yonn adan zépon natirel nou an tou !

   Sé jou-tala, moun ki kay adan Lanmézon sé Sendika a, asou boulva Lalvé kon yo té ka di a tan lontan (jòdi-jou sé non De Gaulle yo ba'y), ké rimatjé an gwo pankat asou lokal sendika CFDT. Pèsonn pa sav ki moun ki pwan tan'y matjé tou sa ek ki moun ki klouré'y, men silon sa Radio Bwa-Patat ka prétann, sé pa dot moun ki an lot...sendika.

   Anlè pankat-tala, moun-lan ki matjé'y la ka fann jou sigrétè jénéral la CFDT, misié PICOT, ek ka jouré'y an manniè red kité red ka alé. Silon sé pawol-tala misié té ké an "MAL PROPRE" an lang fwansé ek an "SOUCE" an lag kréyol. Poutji sa ? Moun-lan pa présizé poutji, mé silon katjil ki pé fet, sé dwet pa rapot a lagrev-la ki soukwé Pak Natirel Matinik pannan pasé yon mwa a.

   Pou-tout-bon, la-CFDT, ki riprézanté adan PNM, pa soutienn an grev ki anni 22 anployé té ka fè aloski ni 149 moun ka djoubaké andidan an. 22 grévis ki an sendika ki pa riprézanté (la CDMT) ek dives parti politik kontel PPM oben NOU PEP LA té ka soutiré an vis chak bomaten pannan yon mwa antiè. Poutji sa ? Davwè Prézidan PNM té ka mandé dépa direktè-a ki té ka rifizé aplitjé désizion ki éli la CTM té ka pwan. An pov direktè maléré ki té ka genyen 7.500 éwo pa mwa an plis !

   Mé bon, tou sa pa poblem-nou ! Nou sa ki ka entéréséc nou sé sav es sé moun-la ki matjé pankat-tala za asiz ponmfes-yo an sel jou asou an ban lékol. Ki lékol fwansé ki lékol kabrit ! Davwè si zot wè yo té ay lékol fwansé, yo té ké sav ki yo ka matjé :

  

     . "MALPROPRE" adan yon sel mo ek pa adan dé ("MAL PROPRE").

 

   Ek si yo té alé lékol kabrit, yo té ké sav ki an kréyol, yo ka matjé :

 

    . "SOUSE" ek pa "SOUCE".

 

   Fout sistem kolonialis-la red, mésié-zé-danm ! I pa ka apwann Neg matjé ni fwansé ni kréyol. Patat sa pito !...

 

Pages