Accueil

AN GLORIYE BA ZANSET-NOU KI GOUMEN ADAN GAWOULE LI-SID LA (1870)

AN GLORIYE BA ZANSET-NOU KI GOUMEN ADAN GAWOULE LI-SID LA (1870)

  Bomaten sanmdi 23 novanm-tala, zanset-nou ki yo fiziyé an septanm 1870 risivwè an bel gloriyé.

  Sa woulé atè Jaden Déklié anba lopsion la-CTM éti Alfred MARIE-JEANNE, Francis CAROLE, Michel BRANCHI, Marie-Hélène LEOTIN ek dot lidè politik inogiré an moniman pou nou chonjé sé vayan konbatan Gawoulé Li-Sid la ki té pété nan mwa novanm 1870 ek ki larmé fwansé krazé apré bon goumen, bon rézistans fet. An gawoulé ki té limen difé atravè 6 komin li-sid péyi-a, soutou Lawviè-Pilot.
  Sé Fwansé-a té chayé an ventèn manb Gawoulé-a douvan an tribinal militè, an tribinal ladjè menm, ek tribinal-tala té kondané yo a mò. Sé nan Jaden Déklié yo té maré yo asou poto pou sa fiziyé yo.
  Moniman-an doubout atjelman menm koté-a éti fiziyaj-la té fet pou jénérasion ki ka vini pa janmen bliyé ki zanset-nou té rifizé asepté salopté Bétjé ek Léta fwansé. Pou yo pa bliyé ki si pep matinitjé a ka kontinié viv toujou, magré lo fè-a i ka pwan an dépi pasé 3 siek, sé padanwè ni Fanm ek Nonm ki toujou lévé doubout kont lenjistis ek kolonializ..
   Kisiswa avan 1870, kisiswa an 1870, kisiswa apré. Jik jòdijou !...
Image: 

Pages