Accueil

An manman-yich ka voltijé kò'y anba an tren douvan timanmay-li

An manman-yich ka voltijé kò'y anba an tren douvan timanmay-li

   Nov-tala ké fè kon tout nov : moun ké tann li, moun ké kouté'y jòdi-a, épi dimen bonmaten, tout moun ké bliyé'y. Men lè ou fè tan gadé, sé an nov ki blijé raché tjè nenpot ki moun : an manman-yich, ki fet Gwadloup ek ki ka viv an Fwans, voltijé kò'y anba an tren douvan zié tifi-li a ki ni anni ki 4 lanné anlè tet-li.  Délala madanm-tala, fok sav ki ni an patjé Antiyé ki ka viv an Fwans ki ni'y davwè yo bon épi sibi mes rasis tou lé jou, yo bon épi méprizasion met-a-manyok yo nan travay-yo, yo bon épi frédi livè-a, yo bon épi lanmonné-kod la yo ka risivwè kon salè a.

   YO BON EPI LA FWANS !

   Ki sa dépité ek sénatè-nou ka fè, ki mannev yo ka pòté, pou moun an Fwans pa dérespekté Antiyè ki té blijé ay laba-a pou trapé an djob ? Es zot ja wè an dépité oben an sénatè matinitjé oben gwadloupéyen pwan plim-li pou désonsé sa Neg ka sibi an Fwans ? AWA ! Djol-yo fèmen red-é-dri ek yo ka fè konsidiré pa té ni pies kalté tjak a nivo-tala. Kantapou sé politisien-nou an ki érisi trapé an pos adan gouvelman fwansé a, kisiswa an pos minis oben an pos sigrétè léta, djol-yo fèmen tou. Ni an Gwadloupéyèn, yo ka kriyé Man GEOFFROY ki sigrétè léta pou lavil, es zot za tann li di hak asou sitiasion Neg ki an Fwans ?

   An timanmay 4 lanné poko ka toutafetman konpwann lavi, men ispektak-la i wè a, kò manman'y i wè a ki krazé anba woul tren-an, i pé ké janmen bliyé'y. Bagay-tala blijé pété tet-li pou lèrestan lavi'y. Tout Antiyé ki ka viv laba-a pa ka pwan désizionred-mato kon sa, men anlo adan yo ka pwan sitelman fè, ki lidé-a, lidé tjwé kò-yo, ka travèsé lespri-yo délè. Oben sé jenn ti boug-la ka anni kalpaté adan fè ganstè, vòlè bagay moun, trafitjé ladwog, brilé loto kisasayésa...

   Mi an ki léta sa yo ka kriyé lémigrasion antiyé an Fwans yé !

 

Bwet-a-mo :

 

Anni : seulement.

Davwè : parce que.

Délala : désespoir.

Erisi : réussir.

Kalpaté : basculer.

Kisasayésa : etc.

Lanmonné-kod : clopinettes.

Met-a-manyok : chef.

Nov : nouvelle.

Red-é-dri : hermétiquement.

red-mato : radical.

Tjak : problème.

Tou : aussi.

Pages