Accueil

An sel chigné toubannman : "Poutji yo pa ka fè sa ba nou ?"

An sel chigné toubannman : "Poutji yo pa ka fè sa ba nou ?"

   Neg-la ni an manniè i emenn chigné tout lasent-jounen davwè Blan-an pa fè sisi oben pa fè sila...BA'Y !!! Kontel sé jou-tala, ni sa ka pléré pou an zafè koulè albiplas. Dapré yo, albiplas ou ka jwenn nan fanmasi oben sipèmarché, kivédi albiplas-la ki ni koulè woz la, i fet ba moun ki ni laplo blan. I pa fet pou moun ki ni lapo nwè.

   An pies kalté moman sé chigna-tala pa ka mandé kò-yo poutji Neg-la pa ka fabritjé pwop albiplas-li nan gou épi lidé'y. Poutji fok i toujou atann asou Blan-an ? Lè ou gadé, Neg ka aji ekzaktiman kon dé serten fanm. Sé fanm-tala, lè yo ka koumansé sòti épi an nonm, toujou ka mandé : "Ki sa i ké fè BA MWEN ?". Ek si sé pa yo menm ki pozé keksion-tala, sé lamatè-yo obe gran-lamatè-yo. Yo tou, yo pa ka mandé kò-yo poutji sé toujou nonm ki pou fè "an bagay" ba fanm. Poutji fanm pa ka konstwi divini-yo yo menm, san yo mandé pies papa, frè, tonton, mari oben kontjiben fè an bagay ba yo ?

   Neg épi Fanm, épi kalté konpowtasion timanmay tala, ké toujou rété dèyè. Yo ké toujou dépann di Blan-an pou Neg-la ek di Nonm pou Fanm-lan. Pou déviré asou zafè albiplas-la, ni Neg ki ni sifizanman lajan jòdijou pou kréyé an lizin pou fè albiplas mawon oben nwè. Olié chigné kon ti bébé gaté, olié mété pléré atè, olié vréyé pié ek toujou kritijé, Neg-la té dwet ba fes-li twa tap pou fabritjé machandiz ki ka koresponn a sa i yé...

Pages