Accueil

Annou sispann fè ipokrizi titak !

   Kourè mapipi jamayiken an Usain BOLT, ki fini genyenn tibwen méday adan sé Jé Olenpik Rio a, ka touvé kò'y adan an bel bat-manman atjelman davwè i jwenn an bel jenn ti mafi brézilièn adan an bwet-di-nuit ek yo pasé lannuit-la ansanm. Ti mafi-a touvé i fè foto di'y épi Bolt ka niché ek i vréyé sa ba yonn-dé zanmi'y ki yo menm vréyé sa tibwen toupatou. Mi eskandal, mésié-zé-danm dè la konpagni ! Dotan plis ki manman BOLT té paret latélé pou di kon sa i té bien kontan gason'y ka genyen kous-kouri, men ki i ja tan pou misié déviré Janmaik ek mayé épi fanm-lan i ka sòti épi'y la. Pff ! Manman antiyez poko jen rivé konpwan ki fok pa yo kontinié migannen adan lavi yich-yo. Ki lavi yich-yo sé pa ta yo. Ek ki dayè, pwop lavi-yo, sé manman-tala, pa ni pli bel ni pli pwop ki ta yich-yo.

   An lot bagay sé ki moun ka kontinié fè ipokrizi, jounalis soutou. Yo ka fè wol yo pa sav ki fè lanmou pa ni menm valè ba an nonm ki ba an fanm. Dayè, nonm ka fè lanmou enki épi fanm yo enmen tandiski yo ka koké épi fanm yo ka jwenn kon sa, fanm yo ka bité anlè yo, aloski an fanm toujou ka fè lanmou. Kivédi lakay an fanm, koké ek fè lanmou pa toutafetman séparé kon lakay an nonm. Lè ou ka di sa, yo ka kriyé'w "macho" lamenm, yo ka di'w ki fanm égal épi nonm ek bla-bla-bla, sof ki lanati la, lanati ka ekzisté ek pies bel larel-lidé pa ni pouvwè mofwazé'y.
   Tou sa pou di ki lontan Usain BOLT za bliyé ti mafi brézilièn-tala. Pétet i pa ka menm chonjé ni prénon'y ni fidji'y. Lannuit-la i pasé a épi manzel pa té ni pies pòtalans ba'y ek sa pa ka rimété an koz fonn-tjè i ni ba masibol janmayikèn li a. Sé kon sa nonm ka woulé ki moun lé ki yo pa lé. Si yo lé chanjé nati nonm, enben yo ni kay vwè Bondié ek mandé'y mété nonm adan menm larel ki fanm. Kon sa pétet tout moun ké kontan.
   Man kon pou alè Bondié poko désidé fè kalté mofwazaj-tala, annou sispann fè ipokrizi ek annou fouté Usain BOLT lapé !...
 
Bwet-a-mo :
 
Bat-manman : grave ennui.
Fonn-tjè : sentiment.
Larel-lidé : idéologie.
Mapipi : champion.
Masibol : fiancé (e).
Migannen : (se) mélanger.
Mofwazaj : métamorphose.
Mofwazé : (se) métamorphoser.
Niché : (se) caresser.
Pòtalans : importance.

Pages