Accueil

ASIRE-PA-PETET, SE KONPE BOLSONARO KI FOUTE DIFE AN DANBWA-A

ASIRE-PA-PETET, SE KONPE BOLSONARO KI FOUTE DIFE AN DANBWA-A

   Tout moun sav sa : danbwa l'Amazoni a sé konsidiré poumon linivè. Sé lo pébwa'y la ki ka pèmet planet-nou an respiré titak apré pres 2 siek polision lendistri.

   Mi anvwala an papa difé pri adan'y sé jou-tala ek i sitelman vidjò ki i za dérayé téritwè ki grandè Matinik ek Gwadloup sanblé !!! Lafimen'y za janbé latè pou rivé nan sé vil Brézil la ki bò lanmè-a ek an vil kontel Sao-Paolo adan nwèsè gran lajounen ! Gran lajounen !
   Chien-fè BOLSONARO a, met-a-manyok Brézil, kouri di anlè lé média ki sé dwet sé laliwondis-la, sé ékolojis-la ki mété difé-a pou fè lézot pep ki asou latè lonjé dwet anlè Brézil. Misié ka foutépamal di djel-nou toubannman! Dabò-pou-yonn, difé-a pri nan bonmitan danbwa-a ek sé ékolojis-la pa ni monyen pou rivé jis la, men larmé Brézil la ni yo. Dézienm bagay : sé ékolojis-la ka défann sé Amérendien-an ek yo pa té ké mété lavi sé pep-tala an danjé an pies kalté manniè. 
   Kisiswa manniè-a ou ka tounen poblenm-lan, ou blijé rivé a finaldikont-tala : sé dwet konpè, kanmarad BOLSONARO li-mem ki lotè vakabonnajri-tala... 

Pages