Accueil

Belté Lantou yol Matinik la

Belté Lantou yol Matinik la

   Sa vré ki Lantou Yol Matinik sé dabò-pou-yonn an espow. Ek pa an espow tibolonm lékol, mé an bagay ba mapipi !  Sa vré tou ki i ka pèmet sanblé an bon pati adan pep-la ki ka kominié adan lajwa lè yo ka sipòté kanno-yo. Sa vré ki sa ka pèmet moun Matinik ki ka tounen do ba lanmè rékonsilié épi'y pis nou plis ki zav ki abo an popilasion ka viv asou an zil, sa pa lé di oblijéman i jaja lanmè. Anni gadé konmen Matinitjé ki pa sa najé !

   Men sa ki pli bel adan Lantou Yol la, sé sé foto-a ou pé fè a lè sé yolè-a ka goumen épi lanmè, ka lité épi sé lanm-lan ek van-an pou kanno-yo pa chalviré-maté. Lè tout lékipaj-la ka sanblé lafos-li ek ka aji konsidiré i té yon sel moun toubannman, fout sa bidjoul ! Jété an zié asou foto-a ki ka ilistré artik-tala ek zot ké pé konpwann sa nou lé espitjé a.

   Si zot wè nou té ka mété lo lénerji-tala pou défann koz-nou, pou dénonsé vakabonnajri ki ka woulé andidan péyi-a, asiré-pa-pétet lé pwofitè té ké bat dèyè vitman-présé. Asiré lé kouyonnè, lé magouyè, lé badjolè té ké tounen lang-yo set fwa adan bouch-yo avan yo sòti lo pawol initi yo a.

   Men, annou pa kité dékourajé varé nou ! Sa dwet ké vini an jou...

Image: