Accueil

"Black Friday" : chanpay sé sel médikaman nou ni

"Black Friday" : chanpay sé sel médikaman nou ni

   Kon nou pé wè'y anlè vidéo-a ki anba ti artik-tala, moun Matinik pres goumen pou achté tjes chanpay vandrédi pasé ki té sa Méritjen ka kriyé "BLACK FRIDAY". Fok té wè yo ka fè tilili adan sé sipèmarché sé Bétjé-a aloski pa ni sitelman tan di sa (an févriyé 2009), yo té ka djélé anmwé nan lari : "Bétjé déwò ! Péyi-a sé ta nou !".

   Chanté zouk-la té ka di kon sa "Zouk-la sé sel médikaman nou ni", men es sa vré pou-tout-bon ? Es sé pa chanpay ki sel médikaman-nou ? Pis kon nou tout sav, Gwadloup ek Matinik primié douvan adan lis konsomatè chanpay adan lèmonn. Abo nou ni an tou piti ti popilasion, nou ka bwè plis chanpay ki dé sèten bidim péyi kon Meksik, Japon oben l'End.

   Sa sa lé di ?

   Es nou ped tet-nou ? Es nou anni vini dekdek toubannman ? Es Bétjé-a ka kontinié vèglé nou épi zié blé'y ? Dotan ki sa ki pli led la, sé ki "BLACK FRIDAY" té an jou éti, o Zéta-Zini, Blan té ka pwofité pou vann esklav-yo o zanchè. Kidonk nou té pou rayi jou-tala, nou té pou vonmi'y menm olié nou ka dansé douvan tjes chanpay kon agoulou pou nannan.

   Mésié, mi fè !...