Accueil

Boug-la ka atann tjek timanmay chapé-tonbé...

Boug-la ka atann tjek timanmay chapé-tonbé...

   Dépi zot wè an moun-vini (migrant), ki fet atè péyi Mali, kouri-monté anlè dèvanti an imeb pliziè étaj nan lavil Pari, konsidiré i té Nonm-Zagriyen (ki tout moun pito konnet asou non "SPIDERMAN"), pou sa sové an ti bébé ki té ka minasé chapé-tonbé, tout Neg ki antré an Fwans san papié ka gadé anlè.

   Poutji ?

   Sé davwè (parce que/because), apré misié fè sa, met-a-manyok fwansé a kivédi (c'est-à-dire/that is to say) Emmanuel MACRON, désidé ofè Mamadou GHASSAMA nasionalité fwansé ek jik mandé ki yo rikrité'y adan sèvis ponpié Pari. Menm sé rasis-la pa té pé kont désizion-tala, menmsi Marine LE PEN matjé asou twitè ki érez-di-bonnè tout moun-vini pa Nonm-Zagriyen davwè té ké ni bon kanbriolaj toupatou.

   Dépi sa, lè ou fè tan lévé tet-ou anlè lè ou ka maché nan lari, ou ka yenki wè Neg ki doubout asou lafinet apartèman-yo, ka gadé sé chanmot-la (étage/floor) ki pli wo a pou sa wè es tjek manman néglijan oben tjek papa sanfouté pa té ké kité timanmay-yo sispann kò'y asou balkon lakay-yo.

   Men ni 2 bagay sé Nonm-Zagriyen tala pou sav : dabò-pou-yonn, si yo fè tan tonbé ek ek fann tjou-yo anlè totwè-a, pies kalté model lasirans pé ké péyé ki lopital ki ponp fineb ba yo ; si sé an ti bébé neg oben arab yo sové, sa pa ka konté. Fok sé ké an ti bébé golwa...