Accueil

Boul an tjou moun toulong !

Boul an tjou moun toulong !

   Pannan pasé yon mwa, sé ayen ki boul nou ké tann palé tout koté ek dabò-pou-yonn latélé. Boul ! Boul ! Boul an tjou moun toulong. San rété. San manman. Jis lé gran sendikalis, lé gran nasionalis red-mawto, lé panafrikanis kabrit-zié-loli kisasayésa (etc...), tout moun ké ni yon sel bagay adan kabech-li (tête/head) : Koup di Monn foutbal ki ka woulé atè péyi la Risi lanné-tala. 

   Sa ki pli komik la, sé ki lé swédizan nasionalis ek nwaris ké sipòté étjip la Fwans lan davwè (parce que/because) ni an patjé Neg, an majorité Neg menm, ka jwé adan'y. Yo pa djè rimatjé ki pres tout sé boug-tala sé pa Antiyé, men Afritjen oben désandan Afritjen. Sa ki konté ba yo, kon ba pres tout moun lé Zantiy, sé koulè lapo sé jwè-a. Tout moun-lan fiè wè ki asou 11 jwè 7, délè 8, adan yo, sé Neg.

    Pies moun pa ka mandé kò'y poutji sé adan foutbol ek adan espow ni tou sa Neg. Poutji pa ni otan Neg adan lékol fwansé wototo (prestigieux/prestigious) kontel L'ENA oben POLYTECHNIQUE ? Poutji adan wouchach (recherche/research) siantifik ou pa ka jwè bité asou Neg ? Sé kalté model keksion-tala pa ka chouboulé lespri sé ispektatè antiyé a. Sel bagay yo konnet sé ki ni bon enpé Neg adan étjip la Fwans lan kidonk yo ka sipòté étjip-tala kou-koupé.

   Yo ké bliyé klowdékòn pannan yon mwa. Yo ké blié tilili wawet la (invasion des sargasses/sargasso invasion). Yo ké bliyé poblenm lopital. Yo pé ké bat djol yo ankò asou lotobis TCSP ki pa fouti woulé. Tout moun ké batjé adan yon sel landòmi : landòmi foutbol la ki pi éfikas pasé pies kalté pilil pou fè moun dòmi éti yo ka vann adan fanmasi. Foutbol sé pi gran sonmnifè ki ni asou latè !

   Woulé kò-zot, manmay !...

Pages