Accueil

Boum ! Boum ! Mi kon sa man ka monté anlè lolo boug-mwen !

Boum ! Boum ! Mi kon sa man ka monté anlè lolo boug-mwen !

   Nou za las matjé sa anlè nich-twel-nou an (site-web/website) : ki tan Neg ké aresté fè sik ? Ki tan yo ké sispann fè vakabonnajri, soutou sé jenn ti manzel-la ? Anni gadé vidéo mizik jamayiken an ki pli ba artik-tala ek zot ké konpwann ! Sé pa pies kalté plodari (discours/speech) moralis oben krétien nou la ka tjenbé. Sa nou lé fè moun konpwann sé ki sé kalté vidéo-tala ka défwazé (déformer/misrepresent) plis ankò zimaj-la éti dot pep ni di Neg la.

   Poutji ? Sé davwè (parce que/because) sé vidéo-tala, épi zafè Entènet la, ka pasé tout koté asou latè. I pa ka rété enki Janmayik oben adan bannzil(archipel/archipelago) karayib la. Moun Mongoli, l'End, l'Ostrali, Irak, Péwou oben Islann ka wè yo ek kon yo pa djè konnet sa sa yé ki kilti neg, yo ka konpwann sé anni (seulement/only) brennen bonda ek chanté pawol malélivé kité malélivé ka alé.

   Sa tris ba Neg !

   Anni kouté pawol vidéo-tala : "Boum ! Boum ! Mi kon sa man ka monté anlè lolo boug-mwen !". Lèrestan chanté-a otan kouyon, otan pownografik ki ti fraz-tala. Epi anni gadé brennman (déhanchement/swaying) sé dansez-la ! Ayen ki vréyé koukoun ek vréyé bonda alé yo ka fè ! Pa ni pies kalté korégrafi ki artistik adan klip-yo a. Sa ki pli red la sé ki sé adan péyi Bob MARLEY sé kalté mizik, chanté ek dansé tala ka woulé !...

Pages