Accueil

Chaben suiv Lantou yol Matinik

Chaben suiv Lantou yol Matinik

   Kon chak lanné, met-a-manyok la-CTM, kivédi Alfred MARIE-JEANNE, ki pep-la ka kriyé CHABEN, suiv Lantou Yol Matinik. Tout moun sav sé an nonm ki jaja espow ek i pa ka janmen mantjé an gran konpétision. Pou tout tèbè ka vréyé pawol initil asou laj-li, pa ni pi bel lison. Sé mal-palan tala poko janmen érisi konpwann ki sa ki konté sé pa laj mé lasanté.

   Pou-di-vré, ou abo jenn boug, si ou pa vayan, si tjè'w ka bat feb, si tansion ka monté anlè'w, ou pé monté nan Galilé nenpot lè malérezman. Oben si tjek gwo malkadi fè tan tonbé anlè'w kon sa rivé Frantz FANON (ki monté nan Galilé lè i té ni anni 36 lanné anlè tet-li) oben pi pré nou, Hugo CHAVEZ ki té ni 57 lanné.

   CHABEN toujou an boug ki kolé bò pep-la, ki pa ka fè ganm ek ki enmen konnet lanmanniè pep-la ka viv kò'y. Pèsonn, adan Lantou Yol la, adan sé ispektatè-a pa vréyé pies vié pawol ba'y pou di'y sé'y ki reskonsab zafè wawet-la oben zafè sé lotobis TCSP a poko ka woulé. Pep-la ni sifizanman entèlijans pou sav ki lè ou adan an manifestasion ki ka sanblé tout moun kisiswa larel politik yo, fok pa migannen ladjè ek kankan adan'y. Sé an moman adan lanné-a éti pep-la ka konminié menm manniè pou kannaval oben sanmdi-gloria lè goumen ladja ka woulé atravè tout péyi-a.

   Sa ki pa dakò épi CHABEN ké prétann sé politik i ka fè lè i kay asou Lantou Yol la ek dé sèten grangrek ké kriyé'y popilis, mé i bien sanfouté davwè i pa ni lison pou risivwè di moun ki pa ka  pwan pies kalté reskonsabilité nan péyi-a ek ki ka pwan plézi krititjé tou sa lézot ka fè. Sel bagay nou pé swété CHABEN sé ki i rivé suiv pliziè dot Lantou Yol adan sé lanné-a ka vini a...