Accueil

Chonjé lanmò Jean Bernabé

Daniel Bardury
Chonjé lanmò Jean Bernabé

   Tan ka bay. Mémwè ka chonjé. Wi ! Lot jou a la ou pati a,  Patwon ! Dé lanné za alé? Sa'w pé konprann? Sa nou viv ansanm toufré nan mémwè-mwen. Mwen ka tann ou ka kouri monté mach la akwèdi an moun difé pri anba plat pié'y.

   Sé pa té ayen, manmay. An rita i pa té anmen rivé an rita. Twazè ! Sé té lè randévou lopéra nou  asou lanng matinitjé a. Alawonngadé, nou chak la té ka rivé avan lè. Jwé'y plézi, dann ! Mwen ka chonjé pété ri nou té ka pété ri. Sa té bel ! Délè, mwen té ka jous bliyé sé té an tez mwen té ka mété atè asou lopsion'w. An vérité ! 
   Tez fet, tez fini, tez soutjenn, nou pa té sispann travay ansanm. Lespri-nou té an gaway. Chak jou bondié té fè, yonn a lot té ka di lot. Ou aprann mwen lonviyé lanng-lan. Evek ou mwen aprann lanng matinitjé a  pé ké jen sispann ba moun  tjè-soté.  
   Mi anvwala, Patwon, ou alé ! Lanng-lan ka alé tou   ! Ou pa la pou rendé nou koré'y. Nou a fè sa nou pé ! Nou a fè èek sa ou fè ou kado ! Nou la ka  bat toujou.
   Mèsi Met Jan !
   Zélev-ou, Danniel !
 

Pages