Accueil

Délè, fok ri titak pou pa mété gwo-dlo atè...

Délè, fok ri titak pou pa mété gwo-dlo atè...

   Lot jou-a sé dwanié laéwopò Matinik la ka tjenbé an jenn boug ki té ni an lapoud adan valiz-li. Misié prétann sé Viagra ki la, men lè yo fè tan ekzaminen lapoud-la, yo rimatjé ki ni kokayin ek kanabis andidan'y. An plis, boug-la té séré apochan 20.000 éwo adan an liv. Lè sé dwanié-a mandé'y koté i pwan sa, i réponn sé té rékolonmi pliziè lanné ki té la. Men FRANCE-ANTILLES ka matjé :

  "Pour les juges et le parquet, la piste du blanchiment d'argent issu d'un trafic de stupéfiants est probable. Surtout quand deux de ses trois concubines affirment que le prévenu n'a pas vraiment d'argent. Des affirmations erronées soutient-il, motivées par leur jalousie quant à son appétit sexuel varié".

   "Deux de ses trois concubines" ? WOULAAAD ! Ki an fwansé ("concubine") ki an kréyol ("kontjibin"), mo-tala lé di menm bagay-la : 2 moun ki ka viv ansanm, adan menm kay-la, men ki pa mayé. Es jounal-la lé di ki ti boug-tala té ni 3 fanm adan menm kay-la ???!

   "Son appétit sexuel varié" ? WOULAAD ! Fout lanmanniè di sa bel, mésié ! Ti boug-tala ka vréyé lolo anlè moun bonmaten-an-midi-oswè ek sé sa jounal-la ka kriyé "varié". Poutji pa "divèsifié" pandan nou la-a ? Epi fok bien misié manjé ek pou manjé fok oblijéman ou ni lapéti, non ? Kidonk sa toutafetman nowmal ki i ni bon lapéti pou koukoun pis i jenn toujou.

   Epi, adan kréyol jòdi-jou", "manjé an fanm" pa lé di fè lanmou épi'y, han ?...

Pages