Accueil

Dépi ki tan kréyol fet anni ki pou jouré ?

Dépi ki tan kréyol fet anni ki pou jouré ?

   Tout sé tan-tala ni an kalté lanmod tèbè kité tèbè ka alé pa rapot a lang kréyol-nou an. Zépon natirel nou kon moun lontan té simié kriyé'y. Sel lang-la éti zanset-nous palé pandant 2 siek é dimi avan nou batjé adan lang fwansé a nan sé lanné 1950-60 la.

   Ou sé di sel pawol kréyol moun konnet atjelman sé "Bonda manman'w !" !!! Jis ni an sendikalis adan zafè transpò a ki déklaré ki sa lé di "Bonjou !". Kantapou chantè-a éti jandam té baré asou boulva Chan-Zélizé davwè i té konyen yonndé loto, misié fè an CD éti tit-li sé "Bonda manman'w".
   Nou pa ka prétann ki jouré-tala pa kréyol. Sa nou lé di sé ki, kon tout jouré adan nenpot ki lang, ou ka sèvi'y lè ou égri, lè an moun fè'w an bagay oben lè sé vidé kannaval. Itilizasion-tala toutafetman nowmal ! Men lè ou vini ka mété'y déwò alé-pou-viré, nenopt koté, adan nenpot ki sitiasion, sa ka lévé vwel asou an bagay : pep-tala vini désérébralé.
 "Désérébralé" sé an pawol vié Neg an tan lontan pou sa palé di moun ki ped tet-yo, ki vini foudok, ki tounen dekdek. An moun ka vini dekdek, men es an pep pé vini kon sa tou ? Sé an keksion ki red pou sa réponn, men lè nou ka fè tan gadé konpowtasion anchay Matinitjé jòdi-jou, nou blijé rivé adan an finaldikont : pep-tala ka ped tet-li.
   Pou ou pé sèvi lang zanset-ou kon tòchon-pié, sé ki ou vréman ped tet-ou. Lespri'w vini an chingpongtong toubannman...
Image: 

Pages