Accueil

Donald Trump di kon sa i sé pli bon konpè Izrayel

Donald Trump di kon sa i sé pli bon konpè Izrayel

   Avan Barack OBAMA pati-kité pouvwè-a i ofè Izrayel an pal 38 milia dola pou sa genyen zam, konsidiré péyi-tala té an pov ti zizing péyi ki ka pwan fè ek ki ka riské disparet si pèsonn pa pòté'y soukou. Tout moun sav ki kominoté juif méritjen an té ba OBAMA dapiyan'y ki primié kou i éli ki dézienm kou i éli. Pannan sé 8 lanné-a éti OBAMA rété adan Lanmézon Blan an, i pa janmwen fè pies kalté présion anlè Izrayel ek anlè primié minis li, Benyamin NETANYAHOU, pou blijé yo moli titak ek pèmet pep palestinien-an respiré tibwen.

   Okontrè !

   Pi bon zig NETANYAHOU sé té OBAMA abo Neg ka pwan bon fè nan péyi Izrayel : kisiswa sé Juif Neg-la, éti yo ka kriyé "Falasha", ki sòti nan péyi Etiopi, kisiswa sé moun-van-vini a ki sòti adan dives péyi l'Afrik la ek ki ka chaché janbé dlo pou rivé atè l'Ewop ek pou laplipa adan yo, atè l'Anglitè. Sitiasion Neg an Izrayel pa té poblem Barack OBAMA asiparé. Sa tris, men fok di lavérité : sé kon sa bagay-la té ka woulé.

   Mi anvwala Donald TRUMP fouté Hilary CLINTON an dal ek sé li ki ké vini met-a-manyok lé Zéta-Zini adan mwa janvié-a ka vini a. TRUMP za di toupatou ki, li tou, i sé bon konpè Izrayel ek i ké fè tou sa i pé pou défann péyi-tala. Men ni konm an titjak  : moun ki ka soutienn TRUMP sé moun ki rayi Neg ek Latino, men yo rayi Juif tou. Anni gadé foto-a ki ka ilistré artik-tala ! Nou ka wè an lakwa nazi asou an masonn épi an fraz ki ka déklaré konmkwa fok l'Anmérik déviré-vini an péyi ki "blan".

   Keksion ki ka vini lamenm nan lespri-nou sé : es Izrayel ké asepté pal di an moun kon TRUMP éti tout kalté krey-moun anti-sémit kontel Ku-Klux-Klan ka soutienn ?...

 

Bwet-a-mo

 

Abo : malgré.

Dal : défaite.

Dapiyan : soutien.

Krey-moun : groupe.

Masonn : mur.

Met-a-manyok : président.

Moun-van-vini : réfugié.

Pal : aide.

Tjak : anicroche.

Zig : bon ami.

Pages