Accueil
Kréyolad 690

Edwa filé

Jid
Edwa filé

Lasimenn pasé, Édwa pofité vakans Latousen- an, pou filé ba nou akondi an péchè ki lé koché an ton.

Sé doktè-a atann-li bien kanpé, pa épi an blouz blan mé an rad nwé, pou bien montré lopital-la an dèy. Yo pa ni doukwé pou travay é délè fok sé malad pòté papié twalet oben dra yo. Ni sèten moun ki ni yo fo, yo simié péyé an biyé pou alé an Frans pito. Man pa sav si yo ka trapé satis, mé pou sé agrikiltè-a Édwa ponmet yo an ti-lanmonné-kod pou yo sa tjébé labriz.

Adjilbè di mwen i fraksé. Lè man mandé’y poutji, i di mwen:

— Moun pa djè rété respé ankò. Kontel vandrèdi pasé an loto ji maté djèlanba, olié yo té otjipé di maléré-a, tout moun désann ranmasé ji. Bagay ki mété an brital anboutéyaj anlè lotowout-la.

— Ou sé di chien pisé anlè sé chofè-a, pas asou Fon Layé sé an loto dlo ki ped an parti chajman’y an chimen-an. Man pa djè wè moun désann, magré yo té swef épi chalè-a. Omwen sé tala respekté maléré-a.

Adjilbè mandé mwen:

— Es sé pou sa prèmié minis-la fè an ti sosé vitman isi-a?

Man pa sav si misié ni rézon mé sa nou ka konstaté, menm manniè nou ka ped kréyol nou, nou ka ped bon mes nou tou. An menm balan-an nou ka adopté sa ka vini ayè ki pa toujou obidjoul!

Jid

* * *

 

Bel poveb kréyol 436

«Imité ka détenn».

*

Photo: © Service photo Premier ministre Le Premier ministre Edouard Philippe lors des États généraux de l'alimentation, jeudi 20 juillet 2017, au centre de conférences Pierre Mendès France du ministère de l’Économie et des Finances.

 

 

Pages