Accueil

Entjet kon tatjet

Raphaël Confiant
Entjet kon tatjet

Lavi'w konsidiré lapot kay moun lontan, vié ti mazi ka soukwé anba gran van,
sitelman ki tatjet-yo ka anni entjet toubannman
ek ou ka anni tann yon sel kriyak-kriyak-kriyak nan tet-ou,
an tanbi san rété ki ka fè'w soté lè ou pa ka atann kò'w
Sé pa pies zonbi gran lajounen ka chèché terbolizé'w, sé pa pies viérev ka déviré-vini,
entjet tjè'w entjet kontel tatjet kay moun lontan !
Epi ou abo fè débriya trapé tjek rimed-djéri-tout, bwè tjek longan flè kosol
oben fey djapanna
oben an ti sitjet lagadigadaw,
pa konpwann ou ké pé viré-touvé larel-ou adan an batzié !
Tatjet ki entjet pa ka janmen sispann fè kon kritjet,
doulè-yo sòti nan fonfonn bway listwè-nou,
lè zot wè, pou an pawol antravè, pou an koutzié malkonpwann
yo té ka anni ralé'w vini épi yo té ka fèmen'w adan an bari nan tet an mòn
an bari épi bidim klou adan'y,
ek sé désann-alawoulib la ki té tout, sé dédjeldésann-lan ki té rachmabab
pis sé an chèpi ou té ka fè tan rivé anba-a,
pléré-gwodlo, djélé-anmwé, san, lachè, flim, tjim
tou sa té ka anni migannen adan yon sel patjapatja.
Mi sé pou sa jik jòdi-jou tjè'w entjet kon an tatjet !

Raphaël Confiant

*

Photo: Mémorial "Cap 110" à l'Anse Caffard. Francesca Palli.

Pages