Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

ESTATI-A VIRÉ APARET BÒ SENMITIÈ-A !

Chabine Lamontay
ESTATI-A VIRÉ APARET BÒ SENMITIÈ-A !

  Bonmaten-yan, Izidò désann achté pen'y kay Man Soso. I rivé kay Man Soso, i pran lablag épi moun i jann la épi apré sa, i pran chimen'y pou viré-monté pabò kay-li.

 Abo i té ka monté mòn-an vitman-présé, an lidé anni di'y tounen tet-li épi gadé pa koté estati-a. Men, i konstaté estati-a pa té la ankò. Kivedi, i pa wè kò estati-a, men i wè i té rété dé ti zizing pié'y selman. Kifè, i di kò'y kon sa: "Man pa ka konpran ayen an sa ! Anplis, lè man désann talè-a, estati-a té la kon dabitid." Apré sa, Izidò kontinié maché ek i pa chonjé sa ankò pandan tout lajounen-an.
 Pa koté sizè di swè, i viré-désann pou alé fè an won bò lanmè-a ek manjé dé akra. Lè i té za an bon lè, i désidé pasé pabò senmitiè-a pou pomnen titak avan viré-monté lakay-li. Douvan senmitiè-a, i jann an vié misié ki di'y kon sa: "Ou pa jan isia tibolonm ? Sa ou ka fè la wou yonn an fè-nwè a ? Ou pa sav ni dé bagay danjéré ka fet sé tan-tala an komin-lan ?"
 Izidò rété i répon li : "Pou koumansé, non-mwen sé Izidò ek granmanman-mwen élivé-mwen an komin-tala. Man ka rété tibwen pli wo-a ek man pa pè pies zonbi pas sé kouyonnad ki la."
 Vié misié-a réponn li : "Izidò, man bien tann sa ou fini di mwen an. Men, es ou tann di disparet pran estati-a ki toujou té pa lot koté-a ? "
 Izidò rakonté'y zafè pou-tout-bon i wè i pa té adan plas-li kon dabitid.
 Vié misié-a di'y : "Man key di'w an bagay, men pa répeté sa ba pèsonn. Kidonk estati-a ki disparet-la viré réaparet talè-a épi i di mwen kon sa : 
 "Sé pa woch ki mantjé pou yo viré-konstwi mwen, men zot, konmen rwch zot ka chayé dèyè kò-zot kon sa-a? Menm Bob Marley té di zot pawol-la, men zot ka kontinié toujou"
 Vié Misié-a wè Izidò rété estébékwé, men i kontinié palé : "Izidò, es ou sav sa ki Bob Marley pas man pa bien konpran sa estati-a di mwen-an"
 Izidò réponn li: "Misié, man key chèché pou sav pas abo estati-a disparet, i ka sanm mwen man ka wè'y toupatou atjelman. Kifè, i dot koré kò'y adan lespri-mwen dépi man té an timanmay. "