Accueil

Faïd Redoine té bizwen gadé foutbol-li

Faïd Redoine té bizwen gadé foutbol-li

   Ki manniè manblo fwansé pé tèbè kon sa ? Yo pa té sav an boug kon Faïd REDOINE, an mapipi bratjè kon misié, té ké fè débouya pou chapé kò'y di lajol-la éti i fèmen an pannan Koup di Monn lan ka woulé ! REDOINE trapé 25 lanné lajol pou an zafè brakaj ki té tounen mal pis an fanm-manblo__malè pou'y__té ped lavi'y adan wélélé-a.

   Bomaten-an, 1e juiyé, an likoptè atéri adan lakou lajol la toupandan an kòmando ki té ni bidim zam ladjè kon kalachnikov té ka rantré adan lajol-la. REDOINE té nan parlwè-a, ka bokanté dé mo-kozé épi frè'y an menm lè-a. Adan an batzié, an fay sigonn, kon ladministrasion lajol la li-menm rikonnet li, kòmando-a ralé REDOINE alé adan lakou-a ek yo tout la batjé abò likoptè-a ki pwan siel-la sèvi gran savann.

   Kòmando-a té ay bratjé an pilot likoptè asou an ti aéwodwom ki a 30 tjilomet lajol-la ek, kalachnikov anlè tanp-li, yo blijé misié mennen'y an lajol-la ek atéri nan lakou'y. Lamenm, lè REDOINE ek konpè'y fè tan, chapé, yo fouté difé adan likoptè-a ek yo batjé abò an gwo loto nwè ki yo brilé tou aprézavwè yo té rantré adan parkin an sipèmarché. Asiparé, silon sa moun ki wè sa di, yo viré batjé abò an kanmiyonnet blan kou-tala. Epi disparet anni pan yo !

   Mésié-zé-danm, mi bankoulélé, mi dézagréman ba manblo fwansé !

   Antouléka, sel bagay nou sav sé ki REDOINE dwet ka gadé foutbol-li adan tjek koté ki séré ek sé pa pèsonn ké rivé trapé'y...

Image: 

Pages