Accueil

Francis Felix monté nan Galilé i té ni 112 lanné anlè tet-li

Francis Felix monté nan Galilé i té ni 112 lanné anlè tet-li

   Kon anlo moun pa sav, Trinidad (ki an kréyol yo té ka kriyé "Latwinité") té ni yon sel lang nan tout 19è ek koumansman 20è siek-la : kréyol. Sé an kalté model kréyol ki ka sanm anlo ta Sent-Lisi ek soutou ta Matinik. Anmizi-anmizi, anglé koumansé vréyé kréyol alé pa koté mitan 20è siek-la, mé magré sa an chantè kalipso kon Migthy SPARROW chanté anlo chanté an kréyol.

   Abo (bien que/although) lang-lan tjilé bon tjilé, rété yonndé koté Trinidad éti granmoun ka kontinié palé'y : Paramin, Maraval, Mòn Koko, Blanchisez kisasayésa(etc)...Sé ké koté ki nan fondok lakanpay éti laplipa moun ka travay latè. Atè Paramin, té ni misié Francis FELIX ki mò yè, vandrédi 2 novanm, épi 112 lanné asou tet-li pis sé an 1905 i né. I té mémwè moun kréyol Trinidad ek sé pou sa manmay Linivèsité lé West-Indies ka menné étid pou wè ki manniè yo pé sové lang-lan. Sé pa an bagay ki flouz (facile/easy) pies mé sé moun-tala (pwofésè kon Jo-Ann FERREIRA ek étidian) ni anlo konfians adan konba-a yo ka mennen an ek pétet yo pé réyisi.

   Annou gadé ek kouté Met Francis FELIX lè i té ni 105 lanné asou tet-li !

Document: 

Trinidad Patois Speaker Francis Felix 2 ( 104 yrs old).mp4

Pages