Accueil

Fred Célimène épi avoka'y bat dèyè bomaten-an

Fred Célimène épi avoka'y bat dèyè bomaten-an

   Sé bomaten-an éti pwosé-a éti Fred CELIMENE, direktè ex-CEREGMIA, té ka fè Raphaël CONFIANT ek nich-twel MONTRAY KREYOL té pou woulé adan tribinal Fodfwans lan. Silon akizasion-an, CONFIANT té ké dérespekté inosans CELIMENE adan an artik i té matjé anlè MONTRAY KREYOL !!!

   Sa ki komik sé ki pa ni twa jou lajistis administrativ fouté CELIMENE déwò di lafonksion piblik épi dé zot konpè'y. Sanksion-tala fondasé asou dives rapò ofisiel ki ka mété déwò balan vakabonnajri finansié sé moun CEREGMIA a dépi apochan ven lanné.

   CONFIANT za di kon sa ki si zot wè lajistis kondané'y a ba sa CELIMENE ka mandé'y la kivédi 2.000 éwo, i ké asiz douvan Tribinal Fodfwans èvè 2 gran basin ek i ké mandé tout moun ki ka pasé anlè totwè-a mété 1 éwo adan sé basin--la. Lè yo ké foulbak ek i ké rivé trapé som-la lajistis kondané'y la, i ké pòté sé basin-la ba'y.

   Antouléka, pwosé-a ripòté o 17 oktob ki ka vini a...

 

Image: