Accueil

FRED CEREGMIA PA TRAPE PRI NOBEL REKOLONMI A !

FRED CEREGMIA PA TRAPE PRI NOBEL REKOLONMI A !
   Mi dé bann rasis sé moun Jiri Pri Nobel la ! Enben-enben ! Sa ka fè pasé 5 lanné ki an grangrek matinitjé, Fred CEREGMIA, té ja pou risivwè Pri Nobel Rékolonmi a.

      Silon metamanyok parti politik la-Négritid, Serge LATRENELLE, Fred CEREGMIA sé rékolonmis ki pli gran, pli vayan, pli wototo, pli filé atè Matinik, adan bannzil karayib la men atravè tout linivè tou. Asiparé Fred matjé yonndé liv ki potalan toubannman asou ki manniè pou itilizé Fon éwopéyen lè ou sé an moun ki natifnatal sé dènié koloni la Fwans lan.

   Fred CEREGMIA vini sitelman mapipi adan domenn-tala ki rékolonmis toupatou asou latè ka kouri-vini Matinik pou sa trapé lakonsey koté'y ek koté sé dé adjwen'y lan, Kinvi CEREGMIA ek Eric CEREGMIA. Lè sé rékolonmis étranjé tala ka vini, Fred ka mennen yo manjé adan restoran ki pli chè ek i ka lojé yo adan bidim lotel.

   Kidonk tout moun anlè latè plis ki sav ki sé Fred ki té pou ja risivè Pri Nobel Rékolonmi a dépi nanni-nannan. Sa inadmisib ki yo ba rékolonmis fwansé ek méritjen pri-a lanné-tala ! Fok tout pep Matinik, viékò, jenn, madanm, nonm, tout kalté, mobilizé ek désann nan lari pou sa vréyé bon vokal kont vakabonnajri-tala...

Pages