Accueil

Granmoun ka kontinié fè malélivé jik tan Bazil baré yo

Granmoun ka kontinié fè malélivé jik tan Bazil baré yo

   Chak jou bonmaten, adan ti péyi Matinik tala, lè ou fè tan wouvè an jounal, kouté laradio oben gadé latélé, yon sel lanvi ka anni pwan'w, sé woulé kò'w atè toubannman. Sé anni pisé anlè'w afos Neg ka fè moun ri épi lidé kouyon yo oben konpowtasion makak yo. Ou pé jis pasé tout lasent-jounen'w ka fè kra ! kra ! kra !

   Kontel sé jou-tala, ni an bidim sijé, an gwo model katjil ki ka toumvasé lespri moun : koké granmoun ki ni ant 80 ek 100 lanné anlè tet-yo Asiparé, silon sa lé grangrek sikolok, lé sikanalis ek doktè gran lespri ka di nou, viékò laj-tala anvi koké toujou ek abo yo ka viv adan kay-ritret, yo ka kontinié fouré baton-kako yo adan bonm-siwo a.

    Waaaay mézanmi, Laviej-tou-lé-Sen-di-siel ! Anmwéééé !

   Sa vré, kon tipawol-la ka di, ki "koukoun pa ka izé", mé sé pa menm bagay-la pou lolo. Dépi an nonm dépasé 50 lanné, pow djab, i ka rimatjé lolo'y ka koumansé fè 6h30 olié i fè 6h15. Sé pa pèsonn ki lotè ! Sé pa fot pèsonn ! Sé kon sa lanati fè nonm ek ou abo valé tout kalté pilil kontel Viagra, sé pa an tjou-patat sa ké rapòté'w. Okontrè, sé lasanté'w ou ké mété an bétiz ! Ou ka jis riské pété fil-tjè'w.

   Lè ou ni chans rivé a 80 lanné, sel bagay ou té dwet chonjé sé ki tan Bazil ké vini konyen anlè lapot-ou ek soutou, ki koté i ké chayé'w alé. Ki sa ki ni apré lavi ? Es dayè ni an lavi apré lanmò ? Mi dé lidé filozofik kon sa ki té pou travèsé lespri granmoun laj-tala, mé silon sa sikolog ka prétann, sé lidé dékalozofik yo tout la ni nan kabech-yo. Konsidiré yo pa lé pwan laritret koké yo pies toubannman !!!

   Bann malélivé, jwé adan lolo-zot ek kokot-zot toujou, Bazil pa lwen. I ké vini mété an milié adan vakabonnajri-zot la. Pa pè !...

Pages