Accueil

I dépann 58 moun ek i blésé pasé 500 mé sé pa an téroris !!!

I dépann 58 moun ek i blésé pasé 500 mé sé pa an téroris !!!

   Tit-li (nom/name) sé Stephen PADDOCK ek sé li ki pwan fizi'y ek ki koumansé tiré alé-pou-viré anlè an boul moun ki té ka asisté a an konsè "country". Sé an model mizik ki Ti Blan, Blan ki pa djè ni lajan, kréyé nan li-Sid lé-Zéta-Zini ek ki popilè toubannman anpami kominoté blan an. Sé pou sa ni anlo Neg méritjen ki rayi mizik-tala ek lè yo ka débatjé Sent-lisi pou vizité péyi-a, sa ka sipwann yo anlo ki Sent-lisien jaja (adorer/ to be fond of) estil mizikal tala.

   Misié PADDOCK tjwé 58 moun ek i blésé pasé 500. Sé pa an Neg. Sé pa an Arab. Sé pa an Aziatik. Sé pa an Latino. I pa mizilman non pli. Sé an Blan.

   Kidonk sé gran média-a di kon sa ki misié sé an "lou ki solitè", "an boug ki ped tet-li" kisasayésa (etc.), mé a pies kalté moman, yo pa matjé oben yo pa kriyé'y téroris !!! "Téroris" sé an vié pawol éti yo ka sèvi anni (seulement/only) pou moun koulè. Dépi ou Blan, yo ka chaché tout kalté lesplik (explication/explanation) pou sa jistifié jes-ou ek délè menm, pou sa eskizé'y. Sé nan vil Las Vegas, an vil éti moun ka jwé jé pou lajan lannuit kon lajounen masak-tala fet. Vil-tala sé senbol makayaj(gaspillage/squandering) lajan adan sistenm kapitalis méritjen an.

   Pliziè met-a-manyok (président) méritjen, kontel Bill CLINTON ek Barack OBAMA, té chaché koré (limiter/to restrict) zafè lavant zam-la ki lib la atè lé Zéta-Zini, mé yo pa janmen rivé davwè (parce que/because) endistriyel ka fè zam ni krey-filon(lobby) yo ka péyé pou sa défann lentéré-yo. Sé poutji ka ni sitelman masak kon sa atravè péyi-a, délè adan lékol, linivèsité oben tanp.

   An bagay komik : sé média fwansé a kouri di kon sa "L'Etat islamique revendique cet attentat". Bann isalop jounalis manti-mantè ki zot yé !...

Pages