Accueil

I mandé yo téré'y épi bidim loto'y !

 I mandé yo téré'y épi bidim loto'y !

   Gadé foto-a ki ka ilistré ti artik-tala ! Wouvè zié-zot di-set lajè, kon yo ka di an kréyol ayisien, fwoté yo ek viré ouvè yo. Sé bien sa zot ka wè a : an lantèman. Yo la ka téré an moun ! Men pa nenpot kalté moun : an pagna (richard/nob), an gwotjap, an boug ki té ni an patjé lanmonné menm lè zot wè i té vivan.

   Boug-tala té an moun péyi Nijéria, péyi l'Afrik ki ni plis zabitan (pasé 100 million) ek ki ni etsétéra pétwol nan fondok (fond/depth) latè'y. Kifè ou ka jwenn anlo milionnè ek jik miliardè adan péyi-tala abo (bien que/although) ni anchay moun ka pijé, ka pwan fè, adan popilasion-an. Kon adan laplipa sé péyi afritjen an, ni an ti krey (groupe) moun ka bwè dlo-yo, ka viv bien ek lèrestan-an ka mandé chien pen.

   Men ou abo milionnè oben miliardè, an jou, Bazil blijé vini konyen anlè lapot-ou ek kon misié té sav sa, i mandé fanmi'y téré épi...Mercedes-li !!! Sé kon sa nou ka wè asou foto-a, sé kowbo-a (croque-mort/ undertaker) ka pòté mannev pou sa fè bidim loto-tala pwofondé (pénétrer/to get through) adan tonm-lan. Sa pa ka sanm an bagay ki flouz (facile/easy) pies toubannman, men tout sé moun-lan ki vini adan lantèman-an ka gadé sériozité-yo. Pa ni yonn ki ka vréyé lavwa pou di sé kouyonnad ki la. Konsidiré sé té an konpowtasion ki toutafetmann nowmal !!!

   Nou pa sav ki manniè yo ka kriyé kalté konpowtasion-tala an yowouba oben an ibo, men an kréyol, nou ka kriyé sa : Neg ki wè lajan ta...

Pages