Accueil

ISENBOT !

Daniel Boukman
ISENBOT !

   Timanmay

   mi an piti filibo

   épi… pé !

   Timanmay-la ka pléré ka pléré ka pléré

   kon Man Lapli limenm pa janmen pléré. 

   Timanmay

   mi an lot filibo

   épi pé fout pé !

   Timanmay-la ka pléré ka pléré ka pléré

   kon Man Lapli limenm pa janmen pléré.

 

   Vié madanm-lan trapé yan baton lélé...

   Krik krak ! vié madanm-lan sé pa an vié madanm 

   timanmay-la sé pa an timanmay !

   filibo-a sé pa an filibo !

 

   Vié madanm-la trapé yan baton lélé épi wap wap wap !

   Timanmay-la ka pléré ka pléré ka pléré

   kon Man Lapli limenm pa janmen pléré.

 

   Ich kòn ! Mi an lot piti...

   Timanmay-la ralé baton lélé-a épi i krazé sa épi...

   kon lanm lanmè anba gran van

   koutla woch razwè bekmè fizi

   DOUBOUT

   épi wap wap wap !

   Zéklè !

   Isenbot !

   Madanm filibo-a 

   sé mwen ki fè’y

   filibo-a pa taw 

   i tamwen !

 

   Vié madanm-la bésé ranmasé mòso baton lélé-a

   épi...

   épi lafimen chayé’y !

   DANIEL BOUKMAN

   (In  Anba fey  1987)

Pages