Accueil

JIRI-A RIJETE AN FLIM NIJERIAN DAVWE I AN ANGLE

JIRI-A RIJETE AN FLIM NIJERIAN DAVWE I AN ANGLE

   Tout péyi asou latè ka sèvi pwop lang-yo.

  Pou fè liv, jounal, émision télévizion, flim, montray lékol, déba politik kisasayésa...Lè an réalizatè fwansé ka fè an flim, i ka fè'y adan zépon natirel li kivédi an lang fwansé. An réalizatè alman adan lang alman. An réalizatè arab adan lang arab. An réalizatè japoné an lang japonè.
  Kidonk poutji Afritjen ka fè flim an fwansé oben an anglé ?
  Sé kon sa yo ba an réalizatè nijérian an bel kalot lot jou-a, nan lavil Jènev, atè péyi La Suis, adan an Festival siléma : Jiri-a rijété flim-li a, "LIONHEART", davwè bann-son an anglé. Lamenm tout kalté moun koumansé vréyé kò-yo monté anlè, ka tiré kout woch anlè jiri-a, ka di kon sa i rasis, i sisi-i sila ek sel rézon yo ka ba sé ki anglé sé lang ofisiel péyi Nijéria.
  Pa ni yonn adan yo ka mandé kò-yo poutji, pasé yon dimi-siek apré lendépandans, sé an lang éwopéyen, an lang Blan, ki lang ofisiel an péyi afritjen !
   Afritjen pa ni lang ki ta yo kon sa yé a ?...