Accueil
Kréyolad 759

Jounen Entènasional dwa fanm

Jid
Jounen Entènasional dwa fanm

Adjilbè trapé trapé an bel bok lasimenm pasé adan jounen 8 mas-la.

Kom pou’y sé té lajounen fanm, misié kouri genyen an bel boutjé woz ba madanm-li. Dapré’y, pou’y té fè’y plézi. An plis misié fè malè di madanm-li:

 — Kom ou sé an potomitan an kilti Matinik, man lé matjé jou-a!

Ében madanm-lan ranmasé’y (man pa ka di zot sa i di’y, mé man pé asiré zot sa pa té djè janti janti). Madanm-lan koumansé pa di’y:

— Boutjé’w-la ou pé pòté’y ba anlot fanm. Epi zafè potomitan-an, man pa anlè sa pies toubannman!

Antouléka, misié aprann jou-tala sé pa «Lajounen lafam» mé «Lajounen Entènasional pou dwa fanm».

Lè misié gadé bien alantou’y i wè té ni anlo manifestasion fanm ka fè tibren kon sé nonm politik-la. Yo chak-la ka fè zafè yo an gou-yo.

Kolektif 8 mas

Fok di tou ni yonndé ki désidé kréyé an kolektif 8 mas éti anlo asosiasion kolé tet, kolé zépol pou yo mété kò-yo ansanm. Sé fanm-tala sav sé lonyon ka fè lasos. Pa koté Baspwent ni yonndé fanm épi nonm-tou té ka sipòté man limè, asiré yo té kontan an landimen 8 mas. Pas yo pé bat lestonmak yo, yo sé déziem komin Matinik apré Mònwouj ki ni an mè yo ka kriyé Man limè. Antouléka madanm-lan té bien kontan, i pa rifizé sé lo boutjé’-a yo pòté ba’y-la.

Jid

Bel poveb kréyol 498

«Fanm tonbé pa janmen dézespéré».

Pages