Accueil

Kalmisiré-tala pa ka mennen bon nov

Kalmisiré-tala pa ka mennen bon nov

   Moun lontan té ka kriyé sa : "kalmisiré". Kivédi siel-la ek lanmè-a ka anni vinin luil toubannman. Pa yon sel lanm ! Pa yon sel niyaj ! An bel botan ki ra adan ti péyi-nou an. Anni gadé foto-a ki ka ilistré artik-tala ! Zot ké wè ki mannè lanati bel jòdi-a. Ou pa sé di larantré za fet ek tout moun, ki gran ki piti, ki vet ki matrité, ki nonm ki fanm, ka djoubaké dépi bonnè bonmaten an.

   Men, moun lontan té ka vèti nou tou : kalmisiré-tala ka mennen-vini an mové nov. Lanati ka mété pli bel fidji'y ba nonm, men anbafey, i ka paré yan kalté model salopté ki sé anni pwan-kouri-séré ki ké ni. Nou tout okouran ki ni siklòn Izaak ki ka rivé anlè bannzil karayib la. Lapréfekti ja jis désidé fèmen lékol dépi an midi-a. Bagay-la ké cho, lézanmi !

   Es i ké pasé asou Matinik ? Asou Donmnik ? Asou Gwadloup ? Pétet pli wo. Lamétéo ka di i poko djè sav ki chimen misié Izaak ké pwan ekzaktiman kidonk sel bagay ki rété, sé pwan pokosion dépi atjelman : klouré lapot ek lafinet ; mété bouji ek zalimet an koté pou-si-anka pé ké ni lektrisité ; paré yonndé rimed tou pou si an moun blésé kisasayésa…

   Men, kanmenm-kanmenm, fout kalmisiré-tala bidjoul !...

Pages