Accueil

Kannaval-la ka viv ti kò'y aladouskoulous

Kannaval-la ka viv ti kò'y aladouskoulous

   Abo tan-an pa djè bel sé jou-tala, abo lapli ka tonbé san-manman konsidiré nou pa té nan sézon karenm, moun kouri kannaval yo toupatou Matinik ek lavil Fodfwans té foulbak épi tout kalté model mas. Mas djab wouj, mas malpwop, mas larjil (kon anlè sé foto-a ki anba artik-tala) kisasayésa...

   Men minisipalité Fodfwans fouté fè épi zafè bwabwa-a i fè a asou an nonm politik la-CTM la ! Kannaval sé an koté éti tout moun pou anmizé, sé pa an koté pou pé réglé kont politik ou. Zafè yo fè sa a ka démontré ti lespri, lespri ti-neg, lespri rivanj sé moun PPM la ki pa janmen dijéré dal-la GRAN SANBLE POU BA PEYI-A AN CHANS té fouté yo an sèten 13 désanm 2015. Sa led !

   Erez-di-bonnè, té ni dot bwabwa kontel ta gwoup Mòn Kalbas la ki ka mété Donald TRUMP adjendjen épi zafè "péyi-kaka"'y la. Nou ka chonjé sé kon sa i té trété dé sèten péyi kontel Ayiti, Salvadò ek pliziè péyi afritjen. Foto-a ki ka ilistré artik-tala ka montré répons Neg Matnik pa rapot a pawol salop met-a-manyok méritjen an...

Image: