Accueil

KI MANNIE SE MERITJEN-AN KA TRANGLE KIBA

KI MANNIE SE MERITJEN-AN KA TRANGLE KIBA

   Kon tout moun sav, lé Zéta-Zini mété an bidim gojet dépi yon dimi-siek aprézan, alantou Kiba davwè péyi-tala té chwézi an larel politik ki kominis..

   Erez-di-bonnè, lè sé péyi kominis-la té vayan, soutou sé Soviétik-la, yo té ka ba sé Kiben-an bon pal  pou yo té pé tjenbé larel, men lè sistenm kominis la kalpaté, nan finisman 20è siek-la, pres toupatou asou latè, Kiba vini touvé kò'y li yonn. Li yonn ka pwan fè !
   Epi Hugo CHAVEZ rivé vini metamanyok Bénézwel ek i koumansé ba Kiba bon pal tou (aussi/too/tambien) pis i té ka vann pétwol-la ba'y anchay fwa mwen chè ki pri nowmal la kivédi pri marché mondial la. Sa pèmet Kiba sipòté gojet méritjen an men, malérezman, lè CHAVEZ monté nan Galilé ek Nicolas MADURO pwan pouvwè-a, rékolonmi Bénézwel li-menm vini an banbanm ek jik alè, sitiasion-an red kité red ka alé. Sé Méritjen-an jis ka chaché maté gouvelman MADURO a !
   Sa fè Bénézwel pé pa ba Kiba pal kon i té ka fè'y avan men i pa janmen sispann vréyé bato pétwol ba'y. Ki sa sé Méritjen-an désidé fè ? Pwan séraj sé bato pétwol-la ki ka chayé pétwol atè Bénézwel pou sa mennen'y Kiba ! Lé Zéta-Zini koumansé ba sé bato-tala bon lanmann ek, oblijéman, sé konpanyi bato-a fè dèyè. Yo pé pa pèmet kò-yo ped lajan. Kifè yo sispann chayé pétwol bénézwélien an ba Kiba ek mi anvwala jòdi-jou, pres pa rété lésans Kiba ek sé lizin lektrisité a ka sispannn ba popilasion-an kouran.
   Kou-tala, sé tranglé toubannman sé Méritjen-an lé tranglé Kiba. Es nou, sé pep karibéyen-an, nou pé asepté an vakabonnajri kon sa ? Es nou pé rété djol fèmen lè yo ka pijé an pep ki sé frè-nou ?... 

Pages