Accueil

Ki manniè yo rivé dépotjolé "Fouquet's"-la...

Ki manniè yo rivé dépotjolé "Fouquet's"-la...

   Lè an pep ka lévé gawoulé sa red toubannman pou fè'y moli. Anni gadé sa ka woulé nan péyi la Fwans chak jou-sanmdi dépi pasé twa mwa ! Sé Jilé jòn la pa ka ladjé mòdan pies ek simenn apré simenn, mouvman-an ka vini pli red-mato abo MACRON ek gouvelman'y désidé mété solda nan lari-a, bagay ou pa ka janmen wè adan sé péyi gwotjap la.

   Nan finisman sé manifestasion-an, toujou ni an ti krey boug ki ka voltijé woch anlè sé manblo-a ek ka krazé aré-lotobis, panno piblisitè ek jik magazen. Pa nenpot kiles magazen ! Pa ti boutik men gran bel magazen pou moun ki ni bon lajan pou dépansé.

   Lot jou-sanmdi a, sé Jilé jòn la ay pli lwen anlò lè yo dépotjolé an restoran wototo, "Le FOUQUET'S", éti sé ayen ki pagna ki kay manjé la. An senp boutey dlo ka kouté...10 éwo koté-tala. Kivédi sé pa pies madjendjenn ki pé vini asiz la. Annou gadé vidéo-tala ki ka montré nou ki manniè dépotjolay-la fet...

Pages