Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price Mars
roumain
Tirolien
Alexis
Rupaire
Gratiant
Vieux
Damas
Firmin Antenor
Maunick
Perse
Maximilien LAROCHE
Hoareau
mauvois
manville
honoré
Alain Anselin

KI MOUN KI TE GRAN-MANMAN LAVIEJ MARI ?

KI MOUN KI TE GRAN-MANMAN LAVIEJ MARI ?

 Sé jou-tala, kon pa ni lékol pis lagrev ka woulé, dé sèten paran ka mété yich-yo adan kouw privé.

  Kifè lot jou-a, adan an kouw privé Lanmanten, an jenn tibray 5è, ki té ka suiv an kouw listwè asou rilijion krétien an, lévé dwet-li ek pozé met-lékol la an kèsion ki inosan :
    __Eskizé mwen, es man pé pozé an keksion ?
   __Toutafetman ! met-lékol la rété i réponn. Okontrè, pli zélev-mwen ka pozé mwen keksion, pli man kontan.
  Zélev-la, titak rasiré, gadé'y nan mitan grenn-koko-zié épi i mandé'y :
    __Ki moun ki té gran-manman Laviej Mari ?
  Met-lékol la rété estébékwé. Ababa-djol-koulé toubannman ! I té pri kon an krab adan an ratiè nan lépok Pak. I graté zékal-tet li, i mongonyen an bagay, i alé-vini andidan sal-la épi i rété i di kon sa :
   __Mwen...mwen pa sav... Ann met-lékol pa blijé konnet tout bagay ou sav. Pétet sé lézot ti kanmarad-ou a pé réponn keksion'w lan...
  Pies tibolonm pa brennen ! Yo té apwann, lè yo té katéjis, Bondié, Jézikri, Sentespri, Laviej Mari, men pou zafè gran-manman Laviej, awa !, yo pa janmen té di yo an tjou-patat asou sa. Alò, tibray-la mété tout gran fwansé bwodé ek kolé-monté'y déwò épi i di kon sa :
    __C'est monsieur Bruno-Nestor AZEROT car il est le maire de Sainte-Marie...
Image: 

Pages