Accueil

Ki yo lé ki yo pa lé, sé lotobis TCSP-a ka woulé woulé-yo !

Ki yo lé ki yo pa lé, sé lotobis TCSP-a ka woulé woulé-yo !

   Sé jòdi-a sé lotobis TCSP a té pou pwan primié balan-yo ek yo érisi fè'y nawflaw kon nou pé wè asou vidéo-a ki anba artik-tala. Anchay moun té palé anlo pawol initil, yo té mété la-CTM a djendjen, yo té déklaré ki TCSP-a sé ti frè Mons Loch Ness la kisasayésa ek ki janmen pa i pa té ké démaré.

   Enben, mi li ka woulé woulé'y dépi bomaten-an !

   Sa pa lé di pé ké ni yonndé tjak. Asiré-pa-pétet, dé sèten chofè taksi ké vréyé lavwa ek pétet koré lawout ki rézèvé ba TCSP a pis yo pa ni dwa pasé anlè'y. Asiré-pa-pétet ké ni yonn adan sé lotobis-la ké tonbé an pann. Asiré-pa-pétet, malérezman, ké pé ni tjek aksidan épi loto ki pa ka respekté sa yo di yo ek jako-répété yo pa rapot a TCSP a.

   Tout bagay pé fet men ki yo lé ki yo pa lé, TCSP-a ka woulé ek sa ki pa kontan, toufé !...

Pages