Accueil

KONSIT ASOU "GRAND CAFE MARTINIQUE" ASOU BITASION GRADIS (BASPWENT)

KONSIT ASOU "GRAND CAFE MARTINIQUE" ASOU BITASION GRADIS (BASPWENT)

   Sé jòdi-a, 25 janvié, Raphaël CONFIANT prézanté liv-li a Matinik.

   Konsit-la woulé atè Labitasion GRADIS, nan komin Baspwent, ki la-CTM rékipéré pou sa mofwazé'y adan an sikti kiltirel. Sé Aurélie DALMAT ki met-a-manyok sikti-a ek li k étjip-li pòté bon mannev pou manifestasion-an té pé woulé nawflaw.

 

 

   Matjè-a, R. CONFIANT, prézanté "GRAN CAFE MARTINIQUE" dabò-pou-yonn ek i esplitjé ki manniè ni dé larel anndidan'y : yonn ki ka rakonté listwè an nonm yo ka kriyé Gabriel DE CLIEU ki pòté 2 plan kafé pou primié fwa Matinik nan lanné 1720 ; an lot, ki ka ritrasé listè kafé dépi mil lanné nan péyi l'Etiopi, an koté yo ka kriyé "Kaffa". Apré l'Etiopi, kafé ay adan sé péyi arab ek mizilman-an avan i débatjé atè l'Ewop. Epi, titak tan apré, adan dé sèten péyi l'Azi kontel l'Endonézi. Sel koté ki pa té konnet kafé, sé té l'Anmérik !

 

 

    Lè prézantasion matjè-a bout, piblik-la pozé anchay kèsion épi Louis BOUTRIN, prézidan Pak Natirel Matinik, palé di zafè Japoné kay vréyé douvan kafé Matinik lè sé Jé Olenpik la ké wouvè, nan péyi-yo, nan mwa juiyé ka vini. Epi, met-a-manyok la-CTM, Alfred MARIE-JEANNE, pwan lapawol pou esplitjé ki manniè li liv sé an bagay ki pòtalan toubannman. I di kon sa ki lakay-li, sé ayen ki liv ou ka jwenn toupatou. I félisité R. CONFIANT poudavwè i matjé liv-tala.

 

 

   Finaldikont, piblik-la ay bwè kafé ek chokola-péyi épi bwè ji natirel. An bel moman diskision adan an koté, Labitasion GRADIS, ki bel kité bel ka alé... 

 

Pages