Accueil

KREYOLAD 221

Par Jid

{{Silon van}}

Asou lanmè, ni vié van ka souflé. Apré an gren blan, yo mandé Mak ladjé. Misié té ka tjenbé laba asou an yol Ofranswa. Mé yo mandé’y débatjé. Asiparé sosiété-a débantjé é i pa té ké ni asé lajan pou gadé’y kom patron. Ni anlot patron ki di bouch anba bra {« dé mal krab pa ka rété an menm tou ».}

Ni anlot mal krab ki té chef adan an parti. Yo kouri dèyè’y, i mandé déviré, lè i wè yo pa réponn-li, misié désidé anni chanjé bò. Man ka mandé es Jano pogrésis oben es i pou gres li ?

Antouléka misié di, sel parti ki ni an pansé politik sé ta Serjo-a. Kivédi ki pé pansé bobo Matinik, pas péyi-a bien griji.
Lézot la ka chaché ni an gro bout gato oben doukwé pou mété bè an zépina-yo a la fen mwa-a, pas yo débantjé.

Lésans ka wosé, bidon gaz ka ba moun gaz afos i ja pres 30 éro. Ou sé di yo ka fè an ti-jé o pli ni gro pri.

Menm Lofis Tourism mété kò’y an jé-a. Yo di : pati an vakans Matinik mé ni an fanmi’y ka babiyé gro babiyé pas dan an lotel atè isi yo mandé’y senk éro pou an pètidéjéné an tianmay senkan.

Man ni lidé, an vié van rété pri dwet anlè Matinik. Savrè si sé pa pou sa an niyaj sab rété dwet anlè Lajwayo. Sé pas sé té premié fwa Mémé pa té la pou koupé gato fet-li. Lanné-tala i té ké ni 95 zan. Vié van anlè nou pou tout bon, pas an mitan mwa’d jwen-an, ni an radio ki trouvé an jwen pou pasé mizik kantik.

Vréman, vréman, vié van anlè nou.

{{Jid}}

Pages