Accueil

KREYOLAD 226

Jistis dévenn

Félis pozé an réklamasion, yo pa ba’y rézon. Komité kous di’y pa konté anlè tapi ver, i ni ka genyen anlè lanmè. Asiparé misié fè an bagay. Es sé lapriyè obensinon an tjenbwa ?
Antouléka ni bon dévenn ki tonbé anlè yonn dé boug. « L’Arm fatal » koulé dé fwa. « Chabin-an » pran an kout solèy, i koulé dé fwa, i jik ped mayo rouj-la. “Dernié jujman” mété tout moun dakò Ansdarlé, Aton masakré-yo. « Mutuel de Margayar » makayé i pa rivé trapé an « Tranplen » magré Fayo pran galon. Menmsi Rémon ka sipòté yol Voklen-a, ki kon an zitatata dèyè sé mapipi-a. Garsen mandé mété kap anlè 110, mé i rété kolé kon an chiklé magré yo ba lékipaj-la manjé « Snak Elizé »
« Bwa viré » di fok pa tro ni voras ni tro agoulou granfal. « Tiboug Enerji » ek « Madinina » rivé dézè apré « Le Fénomèn ». Sé yol-la mantjé rété atè jédi pasé, pas tan-an té anvi fè kon an 93 koulè tout yol ant Trinité ek Préchè.

Ni moun ki di yo santi an gro lodè lapenti anlè dlko-a, érezdibonnè Aton épi sé jimo’y-la té brè bon « Dr Root ». Si sé pa té bwason-tala asiparé yo té kè rivé an dlo-a tou.
Ni yolè ki wè Alen kouwi an légliz Ansdarlé-a anba gro lapli-a. I mété jounou’y atè pou mandé ki kous la pa annilé.

Adan tout bagay-tala lè sé premié kout pel-la koumansé tonbé anlè Lisé Chelchè, lapli-a mété kò’y ka tonbé dri. Tour yol-la jik pran pè pas yo chonjé Sindi.
Mé lé fanatik sé yol-la pa té ka tann mach. Yo di sa poko lapli pou mouyé-yo. Epi lé anmatè jé, kouskrab, sèbi, jé chouval ; Epi lé komersan, sa yo té ké fè épi tjes labiè-yo, poul-yo, tout machandiz-yo, chapo, linet, lenj.. kimoun ki té ké achté tou sa ?
Léro-a ja wo ek si sé pa sé ti débriya-tala ki manniè moun kè fè pou dépri kò-yo.
Yo di « pli ou déchiré pli chien ralé’w é pli ou an ranyon » mandé Rozet sa sa vlé di, i ké di zot i konnet dévenn.

Jid

Pages