Accueil

KREYOLAD 227, JE ZO LENPIK

Jé zo lenpik

Aton pa fè mas anlè tour yol-la. I montré ou pé opozé an boug pran tour-la magré i genyen twa étap.
Aton bien konnet poveb-la « sé pa annki kouri, sé savwaw séré » ka konté.
Sé moun-an ki té mandé’y kité yol-la yo bien anbarasé. Asiparé yo té ké mandé’y pran ritret-li pas i té ké tro vié. I montré lamanniè « vié kannari ka fè bon soup ».
Sé pa Félis ké kontrifè-mwen, pas i mété kòy an soup pou’y i té genyen mé i pa rivé. Kantapou « Chabin-an » i pran bon gaz épi sé jennjan-an.
Aton montré-nou ki lè yo ka ba lajénes lanmen i ka fè bon bagay. Misié pa fè kon sé boug USL-la pa koté Gwadloup. Sé siklis fè an kout parizien. Yo jwé zo mé asiré y opa, ni alé jé zolenpik ajijéwè Tour Gwadloup. Komité kous fè-yo rété anlè bòdaj chimen pou kité kous pasé épi siklis (yo poko kontrolé pozitif).

Adan zafè parizien-tal, ni an vwalié yo kolé épi pasé an tòn lapoud blan. Lapoud-tala pa fet pou poudré, mé pito pou mété moun an poud. Eskizé, mé salopri-tala ka dékalé jénes-nou, abimé fos sé boug-la, dékatjé sé bel timadanm-la an péyi-a.
Sa ki pli red-la, magré léro-a ra, ou ka mandé la sé moun-an ka pran lajan pou achté dòz-yo.

Antouléka, nou té ké anvi ni plis boug solid kon Aton, Félis, Alen épi anlo dot ankò pou opozé sé jennjan-an fè bétiz.
Sé bien pou sa, Chaben mété ansanm boug lanmè alantou yol épi gomié pou gloriyé travay-yo.

Asiré jé zolenpik ka montré-nou lè ou travay red épi sérié, asiré ou pa ka rété atè. An péyi ka fè ispò asiré sé an péyi ki ka genyen.

Jid

Pages