Accueil

Labim-solo

Raphaël Confiant
Labim-solo

Délè kon sa, yon sel rélé-anmwé ka anni chiré vwel lannuit-la
kifè jik zonbi-bonm ek ladiables ka garé chimen,
soukliyan ki souliyan ka ped lakat
épi, pianm-pianm, san pies vréyé-monté, an pawol ka anni tijé
akwèdi an flè limiè,
akwèdi an siyak zétwel,
Délè kon sa, sé an betafé ki pa ka kléré ba nanm-li,
sé an pawol lanmou ki ka rifizé sòti déwò
ek lè ou fè tan gadé, lè ou fè tan tounen-viré-déviré,
ou ka sitelman vèglé ki chalviré pé pwan'w, pé maté'w toubannman,
épi mi wou, ka mandé soukou ! 
mi wou ka mandé tanpri-souplé !
Sé sa moun-lontan té ka kriyé labim-solo.

Raphaël Confiant

Pages